अपराधमा सजाय काटेको पाँच वर्ष नाघेपछि सीइओ बन्न पाउने, आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई…

0 Comments


अपराधमा सजाय काटेको पाँच वर्ष नाघेपछि सीइओ बन्न पाउने, आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई सेयर बेच्न रोक https://t.co/rpqANhyb3X #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link