अर्थमन्त्रीले दोहोर्याएर भने, ‘म बिजुली निर्यातको पक्षमा छैन’ …

Share via
Copy link