असंगठित अर्बौको बजार, ठूला घरानाको पनि आँखा असंगठित पेशाको फैँलदो अर्बौको व्याप…

0 Comments


असंगठित अर्बौको बजार, ठूला घरानाको पनि आँखा

असंगठित पेशाको फैँलदो अर्बौको व्यापार, साना स्टार्टअप कम्पनी गर्दैछन् काम, केही ठूला घराना पनि छिर्दै
https://t.co/PTXXGIvC9v


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link