आगामी दिनमा राजनीतिले मागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकताको पद लिने अध्यक्ष न…

0 Comments

आगामी दिनमा राजनीतिले मागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकताको पद लिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।
https://t.co/0LlfRWYX0Q


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link