आजबाट जारी सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १०% आरक्षण, रेमिटेन्स खाताबाट पैसा भ…

0 Comments


आजबाट जारी सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १०% आरक्षण, रेमिटेन्स खाताबाट पैसा भुक्तानी https://t.co/LbuMISAbH3 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link