आज प्राप्त भएको कक्षा १२ को नतिजा अनुसार सबै भन्दा बढी NG (NON-GRADED) भएका बिषय…

0 Comments

आज प्राप्त भएको कक्षा १२ को नतिजा अनुसार सबै भन्दा बढी NG (NON-GRADED) भएका बिषयहरु:
१. अंग्रेजी – १,०१,११३
२. Account (लेखा) -६६,१७१
३. सामाजिक शिक्षा – ५४,११३
४. नेपाली – ३२,४९५


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link