आर्थिक मन्दीको प्रभाव काटेको चेक नसाटिँदा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या१९०% ले बढ्य…

0 Comments

आर्थिक मन्दीको प्रभाव काटेको चेक नसाटिँदा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या१९०% ले बढ्यो यो गाह्रोअवस्थालाई मध्य नजर गर्दै आउने २०८१सम्म कुनै पनि चेकलाइ बाउन्सलाई कालो सुचिमा नराखौ तथा प्रहरी लगाइ पक्राउ गर्ने कार्य बन्द होस @hello_sarkar
@PM_nepal_ @hamrorabi https://t.co/j46ApgW2I7


Source by kamal poudel

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link