उस्तै परे #NLIC 5:1 मा स्पिट होला झै छ कित्ता नथपिइ। :D :D :P :P …

Share via
Copy link