ऋण लिएका भन्दा नलिएकाहरु लघुवित्त विरुद्ध लागे, अब मिटरब्याजीहरु हाबी हुन सक्छन्…

0 Comments


ऋण लिएका भन्दा नलिएकाहरु लघुवित्त विरुद्ध लागे, अब मिटरब्याजीहरु हाबी हुन सक्छन्- राम बहादुर यादव
https://t.co/YNG9qqIGQz
#Bikashnews https://t.co/TAzasBbe2E


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link