एकै महिना किन घटे ७ लाखसम्म टेलिकम कम्पनीको ग्राहक ? यस्तो छ कारण एकै महिना झण्…

0 Comments

एकै महिना किन घटे ७ लाखसम्म टेलिकम कम्पनीको ग्राहक ? यस्तो छ कारण

एकै महिना झण्डै ७ लाखसम्म घटे टेलिकम कम्पनीका जीएसएम ग्राहक, किन घट्यो ? https://t.co/Ec0Z37AJOX #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link