#एमसीसी परियोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो #चुनौती भनेको #जग्गा_अधिग्रहण नै हो । पहिल…

0 Comments


#एमसीसी परियोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो #चुनौती भनेको #जग्गा_अधिग्रहण नै हो । पहिलो, नेपालमा कुनै #योजना आउन लाग्यो भने जग्गाको #मूल्य अचाक्ली बढाएर #मुआब्जा माग गर्ने गरिएको छ । मुआब्जा दिए पनि जग्गा दिन #आनाकानी गर्ने #प्रवृत्ति पनि छ ।

https://t.co/kC30NeAofg


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link