औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ, भारतबाट आपूर्ति नहुँदा एनइएले व्य…

0 Comments

औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ, भारतबाट आपूर्ति नहुँदा एनइएले व्यवस्थापन गर्न सकेन https://t.co/PTESkNEH2t #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link