कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धि गर्नुपूर्व जगेडा कोषमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा भने…

0 Comments


कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धि गर्नुपूर्व जगेडा कोषमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा भने केही कम्पनीको बाहेक बाँकीको रिजर्भभन्दा बढी चुक्ता पूँजी छ ।
#shareeducation #abhiyandaily #aarthikabhiyan #bimasamiti #nrb
https://t.co/m81kebyTdp


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link