करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएको सोलुखुम्बुको विमानस्थल प्रयोगहीन – BikashNews …

0 Comments

करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएको सोलुखुम्बुको विमानस्थल प्रयोगहीन – BikashNews https://t.co/q6gQsd00fm


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link