कर्मचारीलाई थर्काउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरु कामै गर्नुहुन्न यार’ …

0 Comments


कर्मचारीलाई थर्काउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरु कामै गर्नुहुन्न यार’ https://t.co/vNyKkEqGEj


Source by Me Niroj

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link