किन्ने ग्राहक नभेटिएपछि काठमाडौंमा घटाघटमा घर घरजग्गा कारोबारमा लाग्न थाल्यो ‘स…

0 Comments


किन्ने ग्राहक नभेटिएपछि काठमाडौंमा घटाघटमा घर

घरजग्गा कारोबारमा लाग्न थाल्यो ‘सेल’, काठमाडौंमा दुई करोड रुपैयाँमै आकर्षक घर पाइन थाले https://t.co/x3RB10fJvg #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link