कुमारी बैंकले बीवाइडीको गाडी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने, भयो सम्झौता #biz…

0 Comments

कुमारी बैंकले बीवाइडीको गाडी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने, भयो सम्झौता https://t.co/cEs6Dp3J9Z #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link