केपीको कर्तूत : गुणस्तरहीन सिमेन्टमा सेनासमेत झुक्कियो, भवन भत्काइयो तर छैन क्षत…

0 Comments


केपीको कर्तूत : गुणस्तरहीन सिमेन्टमा सेनासमेत झुक्कियो, भवन भत्काइयो तर छैन क्षतिपूर्ति https://t.co/PwvOLK3elJ


Source by Me Niroj

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link