खुला बजारको धज्जी उडाउँदै आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनी आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीबीच भ…

0 Comments


खुला बजारको धज्जी उडाउँदै आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनी
आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीबीच भाडादर निर्धारणमा मिलेमतो, सबै कम्पनीको एउटै भाडादर, नियामक कमजोर हुँदाको फाइदा उठाउँदै
https://t.co/hiFLtn6Y0T


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link