गएको साता दबाब सामना गरेको नेप्से अब के होला ? #NEPSE #ANALYSIS #NEPALIPAISA …

Share via
Copy link