घटना सत्य हो भने सम्बन्धित निकायले दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । हैन, समाचा…

0 Comments

घटना सत्य हो भने सम्बन्धित निकायले दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । हैन, समाचार असत्य हो भने खण्डन गरेर पत्रीकालाई कारवाही गर्नुपर्ने हो।
@NepalRastraBank
@bpaudel1959
@hamrorabi
@NepalPoliceHQ
https://t.co/t2mv7RHUoc


Source by Sun Add (मानव, पृथ्वीबासी, नेपाली तर दल आबद्ध हैन)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link