चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अझैं दुई बर्षपछि मात्र लागू गर्नुपर्छ भनेर …

0 Comments

चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अझैं दुई बर्षपछि मात्र लागू गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्नु भनेको व्यवसायको नाममा कर्जा लिएर व्यवसाय बाहेकका ठाउँमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्नु सरह हो।
https://t.co/88SrXkAjeN


Source by dMuna

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link