चुनावमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुने #ELECTION #STAFF #NEPALIPA…

Share via
Copy link