जिल्लाको रतनचुरा, जलकन्या, तीनकन्या, डुडभञ्ज्याङ, वितिजोर, वासेश्वर, तोसङखेला क…

0 Comments


https://t.co/c8xEGOQh2h
जिल्लाको रतनचुरा, जलकन्या, तीनकन्या, डुडभञ्ज्याङ, वितिजोर, वासेश्वर, तोसङखेला क्षेत्रलाई जुनार उत्पादनका हिसाबले सुपरजोनअन्तर्गत पकेट क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइएको छ । #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #sindhuli


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link