ट्विटरले ‘झुक्किएर निकालेका’ कर्मचारीलाई काममा फर्किन गर्यो अनुरोध …

Share via
Copy link