तत्काल बढ्न सक्छ रेमिटेन्सबाट अतिरिक्त ५० अर्ब रुपैयाँ ठूला हुण्डी बन्द गरे तत्…

0 Comments


तत्काल बढ्न सक्छ रेमिटेन्सबाट अतिरिक्त ५० अर्ब रुपैयाँ

ठूला हुण्डी बन्द गरे तत्काल बढ्न सक्छ ५० अर्ब रेमिटेन्स, सुमन दाहालको विचार https://t.co/uKNO4t7ghx #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link