तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले बन्दिपुरमा निर्माण गरेको ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन…

0 Comments

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले बन्दिपुरमा निर्माण गरेको ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन सञ्चालनमा https://t.co/yC4yfynLXz #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link