तपाईंको दुईवटा बैंकमा खाता थिए । तर अब ति खाता भएका बैंक मर्ज भएर एक भए । अब दु…

0 Comments

तपाईंको दुईवटा बैंकमा खाता थिए । तर अब ति खाता भएका बैंक मर्ज भएर एक भए । अब दुईवटा खाता के हुन्छ, डिम्याट, ऋण लगायत के हुन्छ थाहा पाउनुस्
https://t.co/UHiqq1CT8b


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link