त्यो त नियन्त्रित नै छ नि । अर्थ मन्त्री हुन लाग्य मान्छे, त्यति त थाह हुनु पर्न…

0 Comments

त्यो त नियन्त्रित नै छ नि । अर्थ मन्त्री हुन लाग्य मान्छे, त्यति त थाह हुनु पर्ने हो। नियन्त्रण त चालू पूँजी कर्जामा चाइएको हो। https://t.co/WuT3N62jDP


Source by Nìschäl

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link