दुर्गा प्रसाईंका माग : ‘सरकारी संस्थाको पैसा शून्य ब्याजदरमा बैंकमा राख, ५ % मा …

0 Comments


दुर्गा प्रसाईंका माग : ‘सरकारी संस्थाको पैसा शून्य ब्याजदरमा बैंकमा राख, ५ % मा ऋण देऊ’ https://t.co/qyfFKfPqDu


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link