दुर्घटनाग्रस्त यतीको विमान र उद्धारका प्रयासहरू [तस्वीर] …

Share via
Copy link