दोलखाको १० मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु, ८ हजार ५१४ मतदाताको हातमा उम्मेदवारको भवि…

0 Comments


दोलखाको १० मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु, ८ हजार ५१४ मतदाताको हातमा उम्मेदवारको भविस्य
https://t.co/9m8BCu73Cq


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link