नर्वेले नेपाललाई वार्षिक करिब ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै आएको छ । नर्वेले मु…

0 Comments

नर्वेले नेपाललाई वार्षिक करिब ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै आएको छ । नर्वेले मुख्यतया शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा र सुशासनमा सहयोग गर्दै आएको छ । लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनलाई पनि क्रस कटिङ मुद्दाहरूको रूपमा समावेश गरिएको छ ।

https://t.co/FMYL9QxXrs


Source by Clickmandu.com

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link