नवलपरासीको प्रतापपुरमा खुल्यो सिजी पोलिटेक्निक, युवालाई स्वरोजगार बनाउने मुख्य उ…

0 Comments

नवलपरासीको प्रतापपुरमा खुल्यो सिजी पोलिटेक्निक, युवालाई स्वरोजगार बनाउने मुख्य उद्देश्य Bizshala https://t.co/PawFtgrAUQ


Source by bizshala

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link