नाडा को छाडा रूप । “खाडीमा नेपालीको पसिना बेचेर धानेको विदेशी मु…

0 Comments


नाडा को छाडा रूप ।

“खाडीमा नेपालीको पसिना बेचेर धानेको विदेशी मुद्रा आर्जन खर्च गरेर हामीलाई मस्त कमिशन कमाउन देऊ । ”

आन्दोलनको माग र सार !

https://t.co/c94qwedh5K


Source by Sun Add (मानव, पृथ्वीबासी, नेपाली तर दल आबद्ध हैन)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link