निकलाई भुटानमा १४ करोडको ट्रान्सफर्मर ठेक्का, तीन वर्षपछि १२० ट्रान्सफर्मर निर्य…

0 Comments


निकलाई भुटानमा १४ करोडको ट्रान्सफर्मर ठेक्का, तीन वर्षपछि १२० ट्रान्सफर्मर निर्यात गर्दै https://t.co/mTa7H3u0z1 #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link