निक्षेपको लागत कम गर्न एसएलएफ घटाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक बैंकहरुको लागत कम ग…

0 Comments


निक्षेपको लागत कम गर्न एसएलएफ घटाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक

बैंकहरुको लागत कम गर्न स्थायी तरलता सुविधाको दर घटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक https://t.co/iQFiNZwabn #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link