#नियामकीय भूमिकाका अतिरिक्त यस्ता #बैंक स्वयंले पनि प्रणालीगत #जोखिम नियन्त्रण ग…

0 Comments


#नियामकीय भूमिकाका अतिरिक्त यस्ता #बैंक स्वयंले पनि प्रणालीगत #जोखिम नियन्त्रण गर्न उपयुक्त अतिरिक्त आन्तरिक #प्रक्रिया एवं #कार्यपद्धति का साथै #जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्रको #विकास तथा #कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ ।

https://t.co/KS0tN72YWt


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link