नुवाकोटमा पुग्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्र, प्रहरीकाे सुरक्षा घेरामा भण्डारण …

0 Comments


नुवाकोटमा पुग्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्र, प्रहरीकाे सुरक्षा घेरामा भण्डारण
https://t.co/BkzHyrNQL8


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link