नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ३७ दशमलव ७५ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको पाइन…

0 Comments


नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ३७ दशमलव ७५ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

#abhiyandaily #news #data #internet
https://t.co/NnWXvuXzfT


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link