नेपालमा लघुवित्तले लिएको ब्याजदर संसारकै सस्तो यस्तो पनि पढन पाईयो !…

Share via
Copy link