#नेपाल को सन्दर्भमा कुनै पनि #उद्योग को #विकास गर्ने प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला चाह…

0 Comments


#नेपाल को सन्दर्भमा कुनै पनि #उद्योग को #विकास गर्ने प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला चाहिने जानकारी #कम्पोनेन्ट्स_डाटाबेस को सर्वत्र #अभाव महसूस गरिएको छ ।

#abhiyandaily #anlysis #oped
https://t.co/gbGmGq3PMI


Source by Aarthik Abhiyan

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link