नेपाल टेलिकमले भोलिबाट ग्रुप एसएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने, एकैपटक १० हजारलाई मे…

0 Comments

नेपाल टेलिकमले भोलिबाट ग्रुप एसएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने, एकैपटक १० हजारलाई मेसेज पठाउन सकिने Bizshala https://t.co/xNxnmWjykt


Source by bizshala

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link