नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सुरु, स्वर्णिमले भने-‘आन्तरिक लगानीमा ध्यान नदिए श्रीलंक…

0 Comments


नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सुरु, स्वर्णिमले भने-‘आन्तरिक लगानीमा ध्यान नदिए श्रीलंकाजस्तै फसिन्छ’ https://t.co/AGobi971Tn #bizmandu


Source by bizmandu

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link