नेपाल पैसा पठाउँदा आधिकारिक र कानुनी माध्यमबाट पठाउनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको…

0 Comments

नेपाल पैसा पठाउँदा आधिकारिक र कानुनी माध्यमबाट पठाउनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट मात्रै पठाउनु सुरक्षित हुन्छ, हुण्डि गर्दा जेल समेत हनसक्छ। #moneytransfer #sendhomemoney #sendmoneytonepal #remitancecompany https://t.co/M7y3V3cLD1


Source by NepaliPage

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link