परिसंघले भन्यो : ब्याजदर घटाउने निर्णय सकारात्मक, आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रि…

0 Comments

परिसंघले भन्यो : ब्याजदर घटाउने निर्णय सकारात्मक, आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम हुनुपर्छ – BikashNews https://t.co/usSs9zbvu8


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link