पर्यटकलाई लोभ्याउँदै पाल्पाको तालपोखरा @karobar_daily @ekarobar_daily #tourists…

Share via
Copy link