पहिचान गरेर असली सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र नक्कलीलाई कारबाही भन्दै कसले लेख्यो म…

0 Comments


पहिचान गरेर असली सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र नक्कलीलाई कारबाही भन्दै कसले लेख्यो मेयर बालेनलाई पत्र ?
https://t.co/p5kI77cgPE
#KATHMANDU_METROPOLITAN #NEPALIPAISA https://t.co/rU1m2bfGRT


Source by Nepali Paisa

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link