पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाको लागि छुट्याउनु पर्छ : अध्यक्ष सिलवाल – …

0 Comments

पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाको लागि छुट्याउनु पर्छ : अध्यक्ष सिलवाल – BikashNews https://t.co/2kbB0LjbgT


Source by bikashnews

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link