पे आउट रेसियोमा नबिलको अग्रता, चार वाणिज्य बैंकको रेसियो गणना हुन सकेन …

Share via
Copy link